Zpravodaj

Pozvánka, Společné posezení roku 2010 ZČHL

Přátele ligy (Karel, Milan atd.) pořádají společné posezení na závěr VI. ročníku Západočeské hasičské ligy „Okal Cup 2010“ v požárním útoku.¨

http://www.zchl.cz/web_view.php?cisloclanku=2010100706

 

Pozvánka na soutěž, Lomec

Dovolujeme si Vás pozvat na soutěž kolektivů Mladých hasičů v požárním útoku "O Putovní pohár velitele SDH Lomec".

ZPRAVODAJ 02/2009

OBSAH:

 •  Výroční valné hromady
 •   Členské příspěvky na rok 2010
 •   Oslavy sv. Floriána
 •   Oslavy a výročí ve Sborech dobrovolných hasičů
 •   X. okresní ples 
 •   Klub „Zasloužilých hasičů“
 •   Cyklická odborná příprava
 •   Soutěže
 •   Získávání odborností
 •   Čerpání rozpočtu
 •   Rozbor členské základny
 •   Zaměření činnosti na rok 2010
 •   Almanach
 •   Informace z Hasičské vzájemné pojišťovny a.s.
 •   Informace z Výzbrojny požární ochrany a.s.
 •   Informace z Poštovní spořitelny
 •   Přehled událostí za ¾ roku v okrese Klatovy
 •   Poděkování starosty OSH
 •   Tabulky soutěží

Zpravodaj 01/2009

OBSAH:
Úvodní slovo, oslavy sv. Floriána,  IX. okresní  ples, klub „Zasloužilých hasičů“,  hlášení o činnosti SDH,  hasičské noviny, rozpočet,  almanach, XII. setkání Mladých hasičů,  soutěže, volby, prevence, přehled událostí za r.2008 a informace HVP

Informace

Možno vyzvedávat dotace MTZ, VA a tábory, tyto dotace lze vyzvednout do 20.prosince 2008 s razítkem SDH !!! nebo na účty uvádějte správné čísla účtů.

Nabídka:
Obec Velké Hydčice nabízí k prodeji hasičské vozidlo Avia A 30 vč. části výbavy a stříkačky PS  12 Informace o vozidle na tel. 607600045

Zpravodaj 01/2008

OBSAH:
1.Úvodní slovo
2.Oslavy sv. Floriána
3.VIII. okresní  ples
4.Klub „Zasloužilých hasičů“
5.Hlášení o činnosti SDH
6.Hasičské noviny
7.Rozpočet
8.Almanach
9.XI. setkání Mladých hasičů
10.Podvojné účetnictví
11.Soutěže

Zpravodaj 02/2007

Obsah:

Výroční valné hromady

Členské příspěvky na rok 2008

Oslavy sv. Floriána

Oslavy ve Sborech dobrovolných hasičů

VIII. okresní ples

Klub „Zasloužilých hasičů“

Odborná příprava

Soutěže

Získávání odborností

Čerpání rozpočtu

Podvojné účetnictví

Rozbor členské základny

Zaměření činnosti na rok 2008

Závěry ze Sněmu starostů OSH

Informace o zpracování almanachu

Informace z Hasičské vzájemné pojišťovny a.s.

Informace z Výzbrojny požární ochrany a.s.

Informace z Poštovní spořitelny

Přehled událostí za ¾ roku v okrese Klatovy

Počet členské základny a SDH dle výroční zprávy SH ČMS r.2006

Poděkování starosty OSH

Tabulky soutěží

100. výročí založení SDH Pačejov

6. července 2007 jsme se sešli na oslavě 100. výročí založení SDH Pačejov za účasti představitelů obce, okrsku, OSH, HZS Plzeňského kraje územního odboru Klatovy a 13. zástupců SDH se svými prapory, kteří byli přítomni žehnání nového praporu SDH Pačejov.

Zpravodaj 01/2007

Vážené hasičky, vážení hasiči než se opět po půlroce začtete do Zpravodaje, dovolte mi, abych Vám všem poděkoval za práci v roce 2006. Výsledky, kterých naše Okresní sdružení dosahuje svědčí o dobré práci většiny našich Sborů dobrovolných hasičů, vedoucích a pomocníků MH a dorostu, odborných rad, Okresní kontrolní rady, výkonného výboru, výborů SDH a okrsků.

Zpravodaj 02/2006

Obsah:

Výroční valné hromady, Členské příspěvky na rok 2007, Oslavy sv. Floriána, Oslavy ve Sborech dobrovolných hasičů, VII. okresní a XII. Reprezentativní ples SH ČMS Miss „HASIČKA“, Klub „Zasloužilých hasičů“, Odborná příprava, Soutěže, Získávání odborností, Čerpání rozpočtu,Podvojné účetnictví Rozbor členské základny, Zaměření činnosti na rok 2007, Závěry ze Sněmu starostů OSH, Informace z Hasičské vzájemné pojišťovny a.s., Informace z Výzbrojny požární ochrany a.s. a Poděkování starosty OSH

19.října 2006

Zpravodaj 01/2006

OBSAH:

 • Úvodní slovo
 • Oslavy sv. Floriána
 • Oslavy ve SDH v roce 2006
 • VI. Okresní hasičský ples
 • Klub „Zasloužilých hasičů“
 • Hlášení o činnosti SDH
 • Hasičské noviny
 • Český hasič
 • Rozpočet
 • Lidé od sv. Floriána
 • Prevence
 • Internetové stránky
 • Hasičská vzájemná pojišťovna
 • Výzbrojna požární ochrany
 • 30.března 2006

Více informací zde

Archiv zde

Počet článků: 11  Stránka: 

0