Bookmark and Share

Konečné články do almanachu OKRSEK Č. 31

Vydáno dne 26. 08. 2009 (5108 x přečteno)

DOLANY, MALECHOV, MLÝNEC, POLEŇ, ŘAKOM, SVRČOVEC, ZDESLAV.

Prosím o provedení kontroly.


Dolany


Rok založení: 1887
Členská základna: 74
Starosta: František Kalouner
Velitel: Stanislav Král, Petr Bulín

Sbor byl založen 18. července 1887. Založilo jej 10 členů. První ruční stříkačku, která byla zakoupená v roce 1888 od firmy Smekal, užíval sbor do roku 1919. Poté byla pořízená nová, dvoukolová, sundavací a tato sloužila až do roku 1927. Tento historický stroj se uchoval do současnosti. Od 1. ledna 1986 se datuje založení družstva žen. Naše ženy se pravidelně zúčastňují všech okrskových soutěží v požárním útoku i okresních kol soutěže žen. Mladí hasiči utvořili svojí skupinu na podzim roku 1987. Každoročně se zapojují do hry Plamen. Vedou si svoji kroniku. Veškerou činnost sboru řídí výbor: jednatel: Karel Voráček, pokladník: Ing. Marie Šťastná, vzdělavatel: Jaromír Osvald, Ref. Žen a mládeže: Jana Hrudičková, Eva Králová

Malechov


Rok založení: 1919
Členská základna: 60
Starosta: Josef Maršálek
Velitel:J an Augustin, Martin Matěj

V současné době členská základna čítá 49 mužů, 1 ženu a 17 MH. Členové SDH Malechov každoročně sestaví jedno nebo dvě družstva, která se účastní hasičských soutěží. Významný je také podíl hasičů na dění v obci. Během roku pořádají různé kulturní akce pro děti i dospělé. Prostřednictvím několika brigád pomáhají obci RD Úhlava. Pravidelně se zúčastňujeme školení v jednotlivých odbornostech.

Stručné, chybí jakákoliv zmínka z historie!!!

Mlýnec


Rok založení: 1930
Členská základna: 8
Starosta: Ladislav Tomášek
Velitel: Rudolf Kirchman

S ohledem na vysoký věkový průměr členů SDH se sbor nezúčastňuje okrskových soutěží. Pečuje o úklid obce, provádí sběr starého železa. Pravidelně pečuje o údržbu staré požární techniky. Členové výboru se pravidelně zúčastňují okrskových schůzí.

Chybí jakákoliv zmínka z historie. Stručné!!!

Poleň


Rok založení: 1891
Členská základna: 47
Starosta: Ing. Václav Šavel
Velitel: Jan Bednář, Ing. Luboš Šmídl

Účast na okrskových soutěžích – dárcovství krve – brigády pro SDH a OÚ – odborní příprava, odznak „Hasič II. a III.stupně. – získávání mladých členů a jejich zapojení do činnosti.

Body!!!

Řakom


Rok založení: 1907
Členská základna: 17
Starosta: Karel Kulička

SDH v Řakomi má pouze 18 členů, působí jen jako společenská organizace v rámci obce. Nemá žádnou historickou techniku, členská základna se skládá ze starších členů, žen a chalupářů. Přesto veškerá činnost v obci je zajišťována SDH.

Chybí historie?!!

Svrčovec


Rok založení: 1903
Členská základna: 53
Starosta: Alois Cibulka
Velitel:J osef Poslík, Miroslav Janeček

SDH Svrčovec je zařazen jako JPO V. Zúčastňujeme se okrskových soutěží. V současné době se sbor potýká s nedostatkem mladých členů. Pořádáme dvakrát do roka taneční zábavy a dětský den. Zabezpečujeme údržbu hasičské zbrojnice a požární techniky. Zúčastňujeme se odborných školení pořádaných nadřízenými orgány.

Chybí jakákoliv historie!

Zdeslav


Rok založení: 1914
Členská základna: 15
Starosta: Josef Hess
Velitel: Jaromír Hess, Václav Janda

Hasičský sbor Zdeslav byl založen v únoru roku 1914 a po provedené sbírce od občanů obce, byla v červenci téhož roku zakoupena ruční koňská dvounápravová stříkačka z Ústřední prodejny hasičské techniky firmy Smékal, Praha – Smíchov. V roce 1930 byla zakoupena motorová stříkačka z továrny motorových stříkaček Ing. Antonína Holečka, Praha – Vysočany. Obě tyto stříkačky jsou do dnešní doby plně funkční. Sbor se s ruční stříkačkou a v dobových uniformách, včetně přileb zúčastňuje oslav výročí vzniku okolních sborů. V roce 1974 se konala oslava 60 let založení sboru, které se zúčastnilo 22 hasičských sborů a ukázku provedlo 19 stříkaček. V roce 1984, ku příležitosti 70. výročí založení sboru, se konala přehlídka požární techniky a byla provedena ukázka hašení pěnou profesionálními hasiči útvaru Klatovy. V roce 1994 se konala oslava 80. výročí založení sboru, tentokráte jen slavnostní schůzí za účasti okolních sborů. 90. výročí založení sboru v roce 2004 bylo připomenuto rovněž jen slavnostní schůzí. V dnešní době má sbor 15 členů ve vyšším věkovém průměru. Provádíme kulturní akce pro občany a děti. Soutěží se nyní pro přestárlou členskou základnu už neúčastníme.Další články

Vše kolem sborů okresu Klatovy

    Skupiny článků