PLAMEN Pravidla

 Případné komentáře, dodatky, začlenění OSH do soutěžních oblastí, přestupová pravidla v jednotlivých kategoriích a podobné úpravy pro konkrétní ročník hry Plamen zveřejní ÚORM formou informačních prostředků využívaných SH ČMS (Hasičské noviny, Zpravodaj SH ČMS).

Pravidla dětské ligy 2014

Návrh pravidel pro ročník 2014. Tento návrh bude postupně dopracován dle požadavků soutěží. Uzavření pravidel proběhne začátkem první soutěže v roce 2014.

Pravidla ligy děti 2013 - Požární útok

V požárním útoku soutěží 7 členů. Organizátoři kol rozhodnou o případné obsluze motorové stříkačky dospělým strojníkem a provádění jednoho nebo dvou pokusů. 

Běh na 60 m s překážkami

Disciplína je zařazena jako nepovinná. Soutěží se bez rozlišení věkových kategorií, hodnotí se zvlášť chlapci a dívky. K plnění disciplíny se jednotlivci přihlašují písemně, prostřednictvím vedoucího svého družstva. Každý soutěžící má dva pokusy. Doba na přípravu pokusu je 2 min.

Štafeta požárních dvojic

Každé družstvo může postavit jednu (4 členové družstva nastoupení ve dvojstupu + velitel stojící vlevo) nebo dvě štafety ve dvou variantách:

400 metrů štafetový běh

Štafetový běh provádí 9 závodníků. V okresních kolech si o počtu pokusů rozhodne pořadatel, ve vyšších kolech bude disciplína probíhat ve dvou pokusech. Do hodnocení se započítává lepší z obou pokusů. Doba na přípravu družstva k pokusu je 5 min.

Štafeta 4 x 60 m

Štafeta se uskuteční v jedné nebo více drahách současně. Každá dráha je 2,5 m široká a je rozdělena na 4 úseky po 60 m. Dráhy musí být dostatečně povrchově rovné, především však bezpečné. O použití travnaté dráhy rozhodne pořadatel. Všechny dráhy musí mít cíl v jedné rovině. V okresních nebo obvodových kolech určuje pořadatel, jakým způsobem na sebe navazují jednotlivé úseky (v přímce, protisměrným způsobem – člunkově, ovál), ve vyšších kolech se štafeta provádí na oválu. Doba na přípravu pokusu je 5 min.

Požární útok s překážkami CTIF

V požárním útoku s překážkami – CTIF soutěží 8 členů + velitel.
V okresních kolech si o počtu provedených pokusů rozhodne pořadatel, ve vyšších kolech bude disciplína probíhat ve dvou pokusech. Do hodnocení se započítává lepší z obou pokusů.

Závod požárnické všestrannosti

Cíl:  Získávat a upevňovat všestrannou sportovní zdatnost soutěžících a zároveň zvyšovat jejich znalosti.

SMĚRNICE hry, PLAMEN

Praha, 2004, I. vydání, platnost od 1.9.2004

Sdružení hasičů ČMS vydává pro celoroční systematickou a všestrannou činnost kolektivů mladých hasičů závaznou směrnici.

Více informací zde

Archiv zde

Počet článků: 9  Stránka: 

0