Pokyny k soutěžím

Dětská hasičská liga v roce 2016

Zájemci o pořádání soutěže zařazené do Dětské hasičské ligy v roce 2016 zasílejte svoji kandidaturu na email: redakce@firesport.eu  do 31.12.2015. Během dalšího měsíce proběhne zveřejnění kalendáře soutěží. 

Zásady - Pošumavské hasičské ligy okresu Klatovy

1. Soutěž bude probíhat dle pokynů k hasičským soutěžím nebo pravidel požárního sportu. Před zahájením soutěže pořadatel sdělí rozhodčímu discipliny zda po skončení soutěže PHL bude následovat nástavba této soutěže nejvýše však o počtu 9 družstev.

POKYNY  K HASIČSKÝM  SOUTĚŽÍM

Zasíláme Vám upravené pokyny k hasičským soutěžím, které schválila odborná rada velitelů při OSH Klatovy na svém jednání dne 24.1.2008

Více informací zde

Archiv zde

Počet článků: 3  Stránka: 

0