Bookmark and Share

Naše sbory - část osmá

Vydáno dne 27. 08. 2007 (2987 x přečteno)

Materiály doložené ze sborů SDH Kamík u Švihova , SDH Kejnice, SDH Komušín, SDH Koryta a SDH Kozí


SDH Kamík u Švihova

Rok založení: 1950

Starosta: ing.Pavel Šlajs

Velitel: Karel Maršálek

SDH Kamík byl založen 11. 03. 1950. od jeho vzniku až po současnost je možné uvést, že činnost SDH je hlavní silou společenského života Kamýku, dříve samostatné obce, dnes osady patřící k městu Švihov. SDH Kamýk čítá 37 členů, z toho 9 žen a 5 mladých hasičů.SDH Kamýk má vlastní hasičskou zbrojnici, zbudovanou svépomocí v roce 1973. Veškerá činnost, ať již jde o spontánní účast v soutěžích, péči o veřejná prostranství, „kulturní dům“. Pravidelně jsou pořádány různé kulturní akce, zejména bály v kulturním domě, mikulášské odpoledne pro dospělé i děti s nadílkou a hrami, stavění máje, v minulých ročnících i s rejem čarodějnic.SDH Kejnice

Rok založení : 1935

Starosta : Miroslav Trejbal

Velitel : Petr Hlavsa

Ročně se zúčastníme zhruba čtyř soutěží, když je možnost, tak i vícekrát. V obci se pořádají společenské akce, jako jsou plesy a zábavy. Tradičně slavíme 1. máj. Pro děti připravujeme každoročně maškarní bál a dětský den. Pomáháme v obci s úklidem a plníme zadané brigády.SDH Komušín

Rok založení:

Starosta: Milan Klečka

Velitel: Stanislav Pojer

Náš sbor se zúčastňuje soutěží v pošumavské lize a oslav. Nejen v našem okrese. V obci zajišťujeme protipožární ochranu a společenské akce jako, pouťová a osvícenecké posezení s harmonikou, silvestrovské posezení. Stavění máje a pálení čarodějnic. Ve spolupráci se ženami, které se na těchto akcích také zúčastňují. Také nás posilují účastí na hasičských soutěžích, jelikož jsou také členkami hasičského družstva. Sbor Komušín ve spolupráci a MěÚ Horažďovice a hasičský záchranný sbor Horažďovice plní také povinnosti na ochranu osob před požáry a také živelnými pohromami.SDH Koryta

Rok založení:1907

Starosta: Vladimír Blahout

Velitel: Michal Novotný

Sbor byl zařazen do JPO , pravidelně se zúčastňuje okrskových soutěží. V obci zajišťuje veškerou kulturní činnost : masopustní posezení, oslavy NDŽ, velikonoční posezení, stavění máje s průvodem, porážení máje + oslavy MDD (soutěže pro děti).Količkyáda.Organizování zájezdů do divadla pro členy i ostatní občany.Posezení pro ženy s hudbou. Oslava Silvestra.SDH Kozí

Rok založení: 13. dubna 1924

Starosta: Jaroslav Malát

Velitel: Václav Schwarz st.

Kulturní a společenské akce pořádané naším hasičským sborem jsou hasičský bál, stavění máje, oslavy „svátku matek“ a pouťový kuželník . Naše soutěžní družstvo mužů se účastní soutěží v rámci okrsku a vyjíždí i na oslavy sousedních sborů konané u příležitosti jejich výročí. Náš hasičský sbor pořádá sjezdy rodáků naší obce, když první se konal v roce 1974, to bylo našemu sboru půl století a v letošním roce je to již sjezd IV. A 80 let našeho sboru.
Zdroj: Jan ADAMEC, člen VV


Další články

Vše kolem sborů okresu Klatovy

    Skupiny článků