Bookmark and Share

Sbor dobrovolných hasičů Nýrsko

Vydáno dne 16. 07. 2014 (3973 x přečteno)

Pošumavská liga - v 10:00 hodin proběhné nástup a vylosování startovních čísel. Poté proběhné liga. Terče nástřikové. Bude použit přetlakový ventil. Časomíra OSH Klatovy. Po skončení bude následovat nástup a vyhodnocení ligy. Memoriál V. Nejedlého - proběhne po lize. Terče sklopné. Časomíra SDH Nýrsko. Každé družstvo absolvuje jeden pokus, po kterém se určí pořadí. Prvních osm družstev budou nasazeny do vyřazovacího pavouku, kde budou vyřazovacím způsobem bojovat o vítězství. Startovat se bude paralelně ( vždy dvě družstva najednou ) Začátek cca. 12. hodin.

 


Datum konání :
sobota 23. srpna 2014

Místo konání :
hřiště v Hadravské čtvrti ( travnaté hřiště ). Při cestě od Klatov, před benzínovou stanicí ÖMV zabočte vpravo na most a poté doleva do města. Hřiště je při cestě.

Časový rozvrh :
9:30 - 9:45 prezentace
10:00 nástup, losování a zahájení soutěže

Kategorie :
muži, ženy bez věkového omezení

Disciplína :
požární útok dle pravidel požárního sportu s úpravou.

Úprava :
dopravní vedení 2 hadice B (hadice B 75 - min. šířka ploché hadice 113 mm.,
hadice C 52 - min. šířka 79 mm, pojistky povoleny )
Startovné : 200 kč za družstvo ( 150 kč startovné + 50 kč OSH Klatovy )
Ceny : poháry pro první tři družstva v každé kategorii ( PHL i memoriál )

Přihlášení : dle zásad PHL 2014 a to jedním z těchto způsobů :
• telefonem : 606 569 275
• e-mailem : kolarski@centrum.cz
Informace : www.sdhnyrsko.mypage.cz
občerstvení zajištěno

Bližší informace k průběhu soutěže:
• PHL - soutěž proběhné střídavě ze dvou stavů dle vylosovaných startovních čísel. Časomíra a nástřikové terče OSH Klatovy. Jeden pokus pro všechna zůčastněná
družstva. Začínají ženy poté muži. Po skončení následuje nástup a vyhodnocení. 

• Memoriál - soutěž proběhné paralelně ( vždy dva stavy najednou ). Časomíra a sklopné terče SDH Nýrsko. Každé zůčastněné družstvo má jisté základní kolo. Prvních
osm družstev bude nasazeno do vyřazovacího pavouka. V případě méně než osm zůčastněných družstev se nepoběží čtvrtfinále, ale rovnou semifinále.Další články

1. kolo PHLKT Habartice

    Skupiny článků