Bookmark and Share

Pozvánky - soutěž PS Nýrsko 4.6.2011

Vydáno dne 02. 05. 2011 (5666 x přečteno)

Pořadatel: OSH Klatovy
Termín: 4.6.2011
Místo konání: Nýrsko


Štáb soutěže: Velitel soutěže Jíra Albert
Hlavní rozhodčí: Mužík Tomáš
Tajemník soutěže: Noha Josef
Sčítací komise:  Rayser Jan, Bošek Jaroslav, Králová Hana

Vypsání diplomů Toman Václav
Prezence:  Hošťálková Z., Tomanová A., Hanková A.
Hlasatel  Drha Václav

Časomíra  dle zajištění   

Program soutěže: 
do 12.15 hod.  dojezd
12.30 – 12.45 hod. prezence, losování, vydání startovních čísel,
12.50 hod.  slavnostní nástup
13.00 hod.  zahájení soutěže
   

Rozhodčí:  
Požární útok  Volejník Jiří
Štafeta  4x100m Bača Pavel 
Běh 100m s přek.        Klečka Milan   
   

Podmínky účasti: 

Podání přihlášky na OSH Klatovy Vídeňská 9,  339 01 Klatovy nebo  na telefon  724 091  622 do 27.5.2011 -  paní Hošťálková

Startovní čísla: Dodá pořadatel, 

Ústroj závodníků: Dle směrnic PS

Kategorie:  muži , ženy

Disciplíny:  požární útok, běh 100m s překážkami, štafeta 4 x 100 m s překážkami

Velitel /vedoucí/ družstva předá členské průkazy rozhodčímu disciplíny ke kontrole.
Soutěž proběhne dle pravidel PS se všemi dodatky s tím, že se uskuteční pouze 1 požární útok.

Delegovaní rozhodčí: Dostaví se ve vycházkovém stejnokroji v 12.15 hod.

Časový průběh soutěže :   ve  13.00 hod.budou zahájeny disciplíny  a to :
                                                štafeta 4 x 100 m s překážkami
                                                běh 100 m s překážkami
                                                požární útok
Ústroj :                    dle směrnic PS

V průběhu soutěže bude v jednotlivých disciplínách probíhat namátková kontrola použitého sportovního nářadí dodaného závodníky.

Protesty: ke každému protestu nebo odvolání bude složena kauce 300,- Kč, případě uznání protestu, nebo odvolání bude kauce vrácena protestujícímu. V případě zamítavého stanoviska propadá kauce ve prospěch pořadatel soutěže.

V 17,00 hod. vyhodnocení soutěže.

Pořadatel soutěže si vymezuje  právo na časový posun jednotlivých disciplín. 


Zdroj: OSH Klatovy