Bookmark and Share

Okresní soutěž mužů a žen OSH Klatovy 18.6.2011 Če

Vydáno dne 02. 05. 2011 (6683 x přečteno)

Pořadatel: OSH Klatovy
Termín:  18. 6. 2011
Místo konání: Čejkovy


Štáb soutěže:
Velitel soutěže  Jíra Albert
Hlavní rozhodčí  Mužík Tomáš
Tajemník soutěže Noha Josef
Sčítací komise  Rayser Jan, Bošek Jaroslav, Králová Hana
Vypsání diplomů  Toman Václav
Prezence  Hošťálková Z., Tomanová A., Hanková A.
Hlasatel  Drha Václav
Časomíra  dle zajištění                           

Program soutěže:       
do 7.45 hod.               dojezd
7.45 – 8.15 hod.         prezence, losování, vydání startovních čísel,
8.15 hod.                    slavnostní nástup
8.30 hod.                    zahájení soutěže

Rozhodčí disciplín muži :
požární útok         Volejník Jiří   
štafeta 4x100m     Bača Pavel

Rozhodčí disciplín ženy :
požární útok         Volejník Jiří
štafeta 4 x 100 m   Bača Pavel

Podmínky účasti:
postup z okrskových soutěží do vyřazovacích kol / 3 družstva / a prvních 5  soutěžních družstev, případně 6 soutěžních družstev / podle počtu soutěžních družstev v obvodovém kole /  

Startovní čísla:
Dodá pořadatel,  identifikační čísla vlastní

Ústroj závodníků:
Dle směrnic OSH Klatovy

Kategorie:
muži
ženy : 
I. věková  prvních 10 družstev ze soutěže v Nýrsku
II.věková  prvních 8 družstev , 4 závodnice starší 30 ti let ze soutěže v Nýrsku

Disciplíny:
požární útok dle pravidel vydaných OSH Klatovy 
štafeta 4 x 100 m s překážkami

Velitel / vedoucí/ družstva předá členské průkazy rozhodčímu disciplíny ke kontrole.

 Delegovaní rozhodčí:
Dostaví se ve vycházkovém stejnokroji v 7.45 hod

Časový průběh soutěže :  
v  8.30 hod.budou zahájeny disciplíny  a to :
ženy  I. věková kategorie štafeta 4 x 100 m s překážkami
ženy II. věková kategorie  požární  útok
muži první polovina startujících požární útok
muži druhá polovina štafeta 4x100 m s překážkami
ženy I. věková kategorie požární útok

 

Ústroj :
dle směrnic OSH Klatovy

V průběhu soutěže bude v jednotlivých disciplínách probíhat namátková kontrola použitého sportovního nářadí dodaného závodníky.
Po celý průběh soutěže  je zakázáno v prostorách závodiště konzumace alkoholických nápojů včetně piva.
Ve 13.00 hod. předpokládané vyhodnocení soutěže.
Pořadatel soutěže si vymezuje  právo na časový posun jednotlivých disciplín.


Zdroj: OSH Klatovy