Bookmark and Share

O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY OBCE

Vydáno dne 07. 04. 2012 (4570 x přečteno)

Sbor dobrovolných hasičů Běšiny si Vás dovoluje pozvat na I.ročník soutěže MH v Běšinech.

Datum konání: 28.4.2012

Místo konání: Eurokemp Běšiny

Časový program: 8.00 - 8.30 prezence, 8.45 zahájení

On-line přenos na stránkách. 


Účast v soutěži:

soutěží 5-ti členné hlídky MH zaregistrovaných kolektivů u OSH SHČMS.

Podmínky startu:
zaslání přihlášky do 10.4.2012 na adresu: Rudolf Adamec Běšiny 150 okr.Klatovy 33901(telefonicky na č.736103178, popř.elektronickou poštou na rudaadamec@seznam.cz). Na přihlášky došlé později nemůže být z organizačních důvodů brán zřetel.

Startovné:
každá 5-ti členná hlídka 100,-Kč
Soutěžní disciplíny:
podle směrnic hry Plamen - soutěž probíhá v kategorii mladší i starší
1. Požární ochrana - každý člen si vylosuje 1 hořící látku a určí jeden vhodný a jeden nevhodný hasební prostředek.
2. Uzlová štafeta - 5 základních uzlů.
3. Základy topografie - topograf.značky a práce s buzolou
4. Zdravověda - dle směrnic
5. Určení prostředků - každý člen si vylosuje kartičku s názvem tech.prostředku, nebo jiného předmětu se kterým přijde do styku v rámci činnosti kroužku MH. Přiloží příslušnou kartičku k předmětu. Limit 2 minuty.
6. Kuželky - srážení ze vzdálenosti 3 m pomocí hadice C
7. Štafeta pož.dvojic - dle směrnice (vlastní přilby s sebou)
8. Tajná disciplína - bude upřesněno při nástupu
9. Střelba – dle pravidel hry Plamen
10. Opičí dráha běh přes překážky
11. Lano dle směrnic
12. Požární útok na sucho – smontování vedení na základně.

Upozornění: 
Vzhledem k prostorovým možnostem parkování v Eurokempu žádáme o omezení počtu doprovodných vozidel. Parkování vozidel bude umožněno na parkovišti před areálem Eurokempu popřípadě v příčné ulici. V případě nepříznivého počasí bude zahájení soutěže a zázemí pro kolektivy ve školícím středisku Eurokempu. Upřesnění případných dotazů bude provedeno při zahájení soutěže nebo na rudaadamec@seznam.cz.

V Běšinech dne 5.2.2012
Rudolf Adamec. 
vedoucí kolektivu 

František petrželka
MH starosta sboru